Konferencja radiologiczna dla lekarzy weterynarii
Chojna 24 marca 2024

Program konferencji 

10:00-11:00 Zastosowanie USG w badaniu klatki piersiowej (J. Lorenc/W. Kinda)
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:45 Diagnostyka RTG układu oddechowego cz. 1 (W. Kinda)
12:45-13:00 Przerwa kawowa
13:00-15:00 Diagnostyka RTG układu oddechowego cz. 2 (W. Kinda)
15:00-16:00 Obiad
16:00-16:45 Quiz/przypadki z RTG klatki piersiowej (W. Kinda/J. Lorenc)
16:45-17:30 Nowości w badaniu USG (J.Lorenc)
17:30 - Zakończenie, kawa i kanapka na drogę

Prelegenci

dr. n. wet. 

Wojciech Kinda

Urodzony we Wrocławiu. Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2007 roku. Odbył staż w kilku gabinetach weterynaryjnych we Wrocławiu. W roku 2008 wrócił do swej macierzystej uczelni, dołączając do zespołu radiologów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Kliniki Chirurgii, gdzie pracuje do tej pory, wykonując badania radiograficzne, ultrasonograficzne oraz tomografii komputerowej. Od 2015 roku asystent na Katedrze Chirurgii. Ukończył pracę doktorską na temat tomografii komputerowej kręgosłupa psów i kotów. Prowadzi zajęcia z przedmiotu Radiologia Weterynaryjna dla studentów polskich i zagranicznych, a także dla słuchaczy studium specjalizacyjnego z radiologii weterynaryjnej i chirurgii weterynaryjnej. Ponadto prowadzi własną praktykę zajmującą się szkoleniem lekarzy weterynarii oraz teleradiologią.

lek. wet

Jan Lorenc

Po zakończeniu studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu w 2008 roku podjął pracę na Katedrze i Klinice Chirurgii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. W 2010 roku został członkiem European Association of Veterinary Diagnostic Imaging. Regularnie uczestniczy w sympozjach i kongresach międzynarodowych uzupełniając wiedzę niezbędną do pracy w zakresie ultrasonografii i radiografii. Od 2016 roku członek zarządu Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

 
Formularz zgłoszeniowy

Produkty

Produkty 1–1 z 1

Skontaktuj się z nami